Prijevoz pokojnika, koji se često naziva repatrijacijom ili transportom u mrtvačnicu, uključuje premeštanje tijela preminule osobe s jedne lokacije na drugu, obično do mjesta porijekla ili do pogrebnog zavoda radi organizacije sahrane. Evo kompletnih detalja za transport pokojnika iz Kelna (Köln):

Angažovanje pogrebnih usluga:

Prvi korak je angažovanje usluga pogrebnog preduzeća ili kompanije specijalizovane za transport u mrtvačnici. Oni će se pobrinuti za svu logistiku uključenu u transport pokojnika.
Dokumentacija: Za transport umrle osobe preko granice potrebna su različita dokumenta. To može uključivati:
Izvod iz matične knjige umrlih
Potvrda o balzamiranju (ako je potrebno)
Tranzitna dozvola
Pasoš ili legitimacija preminulog
Odobrenje za transport (izdaju nadležni organi)
Balzamiranje:

U zavisnosti od odredišta i lokalnih propisa, balzamiranje pokojnika može biti neophodno da bi se telo sačuvalo tokom transporta.


Kovčeg ili kovčeg: Pokojnik se obično stavlja u kovčeg ili lijes pogodan za transport. Tip sanduka ili kovčega može varirati u zavisnosti od faktora kao što su način transporta i propisi zemlje odredišta.


Aranžmani prevoza:


Zračni prijevoz: Ako se pokojnik prevozi na međunarodnom ili na velike udaljenosti, obično se koristi zračni prijevoz. Pogrebno preduzeće ili transportna kompanija će se dogovoriti sa avio kompanijama za transport tela.


Drumski prevoz:

Za kraće udaljenosti unutar iste zemlje ili regiona, može se dogovoriti drumski prevoz. To obično uključuje pogrebna kola ili specijalizirano vozilo dizajnirano za transport u mrtvačnici.


Carina i imigracija:

Prilikom transporta pokojnika preko međunarodnih granica, moraju se poštovati carinske i imigracione procedure. Pogrebno poduzeće ili transportna kompanija pomoći će u kompletiranju potrebne dokumentacije i pribavljanju dozvole.


Dolazak i dostava:

Po dolasku na odredište, posmrtne ostatke prima određena strana, kao što su članovi porodice ili predstavnici pogrebnog preduzeća. Organizacija sahrane ili sahrana se zatim može nastaviti prema željama porodice.


Troškovi:

Troškovi povezani s transportom pokojnika variraju u zavisnosti od faktora kao što su udaljenost, način prijevoza i potrebne dodatne usluge (kao što je balzamiranje). Bitno je unaprijed razgovarati o svim troškovima i naknadama sa pogrebnom kompanijom ili transportnom kompanijom.


Pravna razmatranja:

Ključno je osigurati da su svi zakonski zahtjevi i propisi ispunjeni prilikom transporta pokojnika, kako u zemlji tako i u inostranstvu. To uključuje pridržavanje propisa o transportu, pribavljanje potrebnih dozvola i odobrenja, te poštivanje lokalnih običaja i zakona o imigraciji.


Kulturna i religijska razmatranja:

Različite kulture i religije imaju specifične običaje i rituale povezane s transportom i rukovanjem pokojnicima. Od suštinske je važnosti poštovati i prilagoditi ove kulturne i vjerske prakse tokom cijelog procesa.
Praćenjem ovih koraka i bliskom saradnjom sa renomiranim pogrebnim preduzećem ili transportnom kompanijom, prevoz pokojnika iz Kelna (Köln) može se obaviti s pažnjom, dostojanstvom i poštovanjem.